تبلیغات
تهران قدیم و موضوعات پیرامون آن - اولین سالن سینما در تهران.....

اولین سالن سینما در تهران.....

سه شنبه 18 آبان 1389 08:03 ب.ظ

نویسنده : شیرین غفوری
ارسال شده در: تهران قدیم و موضوعات پیرامون آن ،

اولین سالن سینــــــــما در ایران چگونه درست شد؟

درحدود ۷۰ سال قبل اولین سینما البته اگه بشه اسم سالن رو روش بذاری (!) در خیابان چراغ گاز آن زمان (امیرکبیر فعلی)باز شد.

این سالن را مردی آزادی خواه مشروطه بنام مرحوم صحاف باشی درست کرد..صحاف باشی تحصیل کرده خارج بود و سالنی داشت که آن را برای نمایش فیلم اختصاص می داد..

در این سالن فیلمهای کوتاه کمدی قدیمی را که در نهایت از ۱۰ دقیقه تجاوز نمی کرد پشت هم نشان می داد و قبل از در ورودی سالن دالانی وجود داشت که در دوطرف آن دستگاههای ((کینه توسکوپ)) ادیسون گذاشته بودند…کینه توسکوپ ادیسون بی شباهت به شهر فرنگ سی چهل سال پیش نیست…به آن معنی که محل خاصی داشت که چشمها را در آنجا می گذاشتند و کنار آن جعبه چهارگوش بلندی وجود داشت..که در آن سکه ای می انداختند و یک فیلم کوتاه دو یا سه دقیقه ای را تماشا می کردند..

تعدادی از این دستگاهها در این دالان بود..و فیلمهایی که نشان می داد اغلب از روسیه می آوردند..یعنی به بازار روسیه یعنی شهرهای «اورساوروستد» می رفتند و فیلمها را از آنجا خریداری میکردند…

نخستین کسی که بهره برداری از سینما را آغاز کرد،به طوری که مردم آمدند و از آن به بعد همیشه در ایران سالن سینما وجود داشته شخصی  بود به نام «اردشـیر خان ارمنی»..

اقدامات «صحاف باشی» ، «روسی خان» وهمینطور شخصی به نام «آقایوف»کارهای مختلف در دروازه قزوین و غیره..کارهای «موقتی بود»یعنی زمانی می درخشید و بعد از بین می رفت…

اما اولین کسی که به این کار نظم و ترتیبی دادو از آن پس برای همیشه لااقل یک سالن سینما در تهران به طور مرتب دایر بود..همین اردشیر خان ارمنی بود که سالنی در خیابان فردوسی باز کرد و بعد هم سالنهای دیگری در ایران به وجود آورد…
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -