تبلیغات
تهران قدیم و موضوعات پیرامون آن - تاریخچه راه اندازی اولین خط تلفن در ایران.

تاریخچه راه اندازی اولین خط تلفن در ایران.

سه شنبه 18 آبان 1389 07:53 ب.ظ

نویسنده : شیرین غفوری
ارسال شده در: تهران قدیم و موضوعات پیرامون آن ،

۱۲۸۲ تا 1331 شمسی

در محرم سال ۱۳۲۱ قمری (برابر با فروردین ۱۲۸۲ شمسی) دوستعلیخان معیرالممالک امتیاز دایر نمودن و راه اندازی خط تلفن ایران را از مظفرالدینشاه قاجار گرفت.

 

در آن زمان، تلفن تهران منحصر به دو رشته سیم بود که یکی به دربار و دیگری به منزل صدر اعظم اتصال داشت. پس از چندی معیرالممالک با چند نفر شریک شد و شرکتی با نام «شرکت سهامی تلفن ایران محدود» را تأسیس نمود. وی سپس به ایجاد خطوط شبکه تلفن در پایتخت و شهرهای مهم ایران مبادرت نمود.

 

تأسیسات تلفن پایتخت و شهرستانها عموماً سیستم مغناطیسی با یک سیم بود. چون سرمایهی کار در آن زمان کافی نبود، شرکای شرکت نامبرده مجبور شدند با استفاده از سرمایههای مردم به توسعهی شبکه تلفن تهران و خطوط مکالماتی شهرستانها بپردازند و سرمایهی شرکت را به ده میلیون ریال افزایش دهند. در بدو امر، موفق شدند که سیستم تلفن پایتخت را از نوع مغناطیسی به سیستم کابل و باطری مرکزی به شیوهی نیمه خودکار که دارای دوهزار و چهارصد شماره بود، تبدیل نمایند. چنان که در سال ۱۳۱۱ شمسی تعداد خطوط تلفن به ۲۳۰۰ شماره رسید.

 

  
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -